na hlavní stranu

Obec Novosedly - Elektronická vývěska

Obec Novosedly - Schválený rozpočet na rok 2018 - zveřejněno 23.1.2018
Rozpočtové opatření č. 12 / 2017 - zveřejněno 23.1.2018
Celkový součet TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018 - zveřejněno 18.1.2018
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 - zveřejněno 14.1.2018
Obec Novosedly - rozpočtový výhled 2018 až 2021 - zveřejněno 13.12.2017
Rozpočtové opatření č. 11 / 2017 - zveřejněno 12.12.2017
Obec Novosedly - Návrh rozpočtu 2018 - zveřejněno 08.12.2017
Návrh rozpočtu SOSP 2018 - zveřejněno 24.11.2017
Rozpočtové opatření č. 10 / 2017 - zveřejněno 10.11.2017
MZE - LESY - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - zveřejněno 9.11.2017
EON - odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení - zveřejněno 15.10.2017
JČK - NÁVRH VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY - Stanovení rozsahu záplavového území- zveřejněno 15.10.2017
JČK - Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území - zveřejněno 15.10.2017
Rozpočtové opatření č. 9 / 2017 - zveřejněno 11.10.2017
MZE VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - zveřejněno 15.9.2017
SMOOS Návrh rozpočtu na rok 2018 - zveřejněno 15.9.2017
SMOOS Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2021 - zveřejněno 15.9.2017
Rozpočtové opatření č. 8 / 2017
Rozpočtové opatření č. 7 / 2017
Záměr prodeje pozemků
Rozpočtové opatření č. 6 / 2017
Rozpočtové opatření č. 5 / 2017
Rozpočtové opatření č. 4 / 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Obec Novosedly 2016
Závěrečný účet Obce Novosedly 2016
Závěrečný účet DSO Strakonicka 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - hromadný předpisný seznam
Rozpočtové opatření č. 3 / 2017
EON - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ
ROZPOČET NA ROK 2017 - Svazek obcí středního Pootaví
R o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Kůrovec - leták
Upozornění vlastníkům lesů na zákonnou povinnost - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích
NOZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE Novosedly o činnosti v oblasti poskytování informací
Obec Novosedly - rozpočtový výhled 2017 až 2020
Rozpočtové opatření č. 2 / 2017
Rozpočtové opatření č. 1 / 2017
Schválený rozpočet Obce Novosedly na rok 2017
Návrh rozpočtu 2017
Záměr prodeje pozemků
Bezproudí 5.10.2016 Novosedly za potokem, Koclov Sloučín a ZD
Bezproudí 4.10.2016 Novosedly před potokem - MŠ
Závěrečný účet SMOOS rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2015
Závěrečný účet Obce Novosedly rok 2015
Kraj Jihočeský - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
INFORMAČNÍ LETÁK – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB rok 2016
Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2016 - farní charita Katovice
Informace k dani z nemovitých věcí 2016
Návrh rozpočtu SOSP 2016
Návrh rozpočtu 2016
Výběrové řízení č. C/152/2015
Vyzva pro vlastníky_lesa 2015
Informace UPZSVVM
Lov bobra
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS 2014
Zveřejnění hromadného předpisného seznamu - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015
MU ST opatření k ochraně lesa
Závěrečný účet SMOOS za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014 - OBEC NOVOSEDLY
INFORMAČNÍ LETÁKY – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Udělení výjimky k lovu bobra evropského
Informace k dani z nemovitých věcí 2015
Návrh rozpočtu SOSP 2015
Návrh rozpočtu 2015
zápis - ustavující zasedání 2014