na hlavní stranu

Obec Novosedly - Elektronická vývěska

Rozpočtové opatření č. 04 / 2019 - zveřejněno 09.05.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - hromadný předpisný seznam - zveřejněno 30.04.2019
Úplná uzavírka silnice č. III/1709 v obci Kraselov - zveřejněno 30.04.2019
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - zveřejněno 30.04.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovec - zveřejněno 04.04.2019
Rozpočtové opatření č. 03 / 2019 - zveřejněno 04.04.2019
Rozpočtové opatření č. 02 / 2019 - zveřejněno 12.03.2019
MŽP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - kormorán - zveřejněno 01.03.2019
Obec Novosedly - O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2019 - zveřejněno 04.02.2019
Rozpočtové opatření č. 01 / 2019 - zveřejněno 10.01.2019
Obec Novosedly - Schválený rozpočet na rok 2019 - zveřejněno 10.1.2019
Rozpočtové opatření č. 12 / 2018 - zveřejněno 07.01.2019
Obec Novosedly - Záměr prodeje nemovitostí - zveřejněno 28.12.2018
Obec Novosedly - Návrh - O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2019 - zveřejněno 28.12.2018
SOSP - Svazek obcí středního Pootaví - Schválený rozpočet na rok 2019 - zveřejněno 21.12.2018
Obec Novosedly - Nabídka prodeje pozemku k.ú. Koclov č.652 - zveřejněno 19.12.2018
Obec Novosedly - Návrh rozpočtu 2019 - zveřejněno 11.12.2018
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI NOVOSEDLY - zveřejněno 27.11.2018
Rozpočtové opatření č. 10 / 2018 - zveřejněno 12.11.2018
Rozpočtový výhled SOSP r. 2019 - 2023- zveřejněno 08.11.2018
Návrh rozpočtu SOSP na rok 2019 - zveřejněno 08.11.2018
Rozpočtové opatření č. 9 / 2018 - zveřejněno 11.10.2018
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE - zveřejněno 07.10.2018
Úplná uzavírka silnice č. III/1709 v obci Kraselov - zveřejněno 20.09.2018
Záměr prodeje nemovitostí - zveřejněno 20.09.2018
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ KONZULTACI NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY - zveřejněno 13.09.2018
Rozpočtové opatření č. 08 / 2018 - zveřejněno 30.08.2018
Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku - zveřejněno 30.08.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ o povolení vodního díla - zveřejněno 09.08.2018
Rozpočtové opatření č. 07 / 2018 - zveřejněno 08.07.2018
Stanovení rozsahu záplavového území - zveřejněno 08.07.2018
Závěrečný účet Obce Novosedly 2017 - zveřejněno 29.06.2018
Rozpočtové opatření č. 05 / 2018 - zveřejněno 12.06.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Novosedly 2017 - zveřejněno 08.06.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Obec Novosedly 2017 - zveřejněno 31.05.2018
SMOOS - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - zveřejněno 17.05.2018
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2017 - zveřejněno 17.05.2018
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - hromadný předpisný seznam je zpřístupněn k nahlédnutí - zveřejněno 26.04.2018
Rozpočtové opatření č. 04 / 2018 - zveřejněno 26.04.2018
Rozpočtové opatření č. 03 / 2018 - zveřejněno 22.03.2018
JIHOCESKÁ KRAJSKÁ JÍZDENKA - zveřejněno 29.03.2018
Zápis do školy Volenice - zveřejněno 24.03.2018
Zápis do školy Katovice - zveřejněno 24.03.2018
Rozpočtové opatření č. 02 / 2018 - zveřejněno 01.03.2018
Rozpočtové opatření č. 01 / 2018 - zveřejněno 01.02.2018
Obec Novosedly - Schválený rozpočet na rok 2018 - zveřejněno 23.1.2018
Rozpočtové opatření č. 12 / 2017 - zveřejněno 23.1.2018
Celkový součet TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018 - zveřejněno 18.1.2018
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 - zveřejněno 14.1.2018
Obec Novosedly - rozpočtový výhled 2018 až 2021 - zveřejněno 13.12.2017
Rozpočtové opatření č. 11 / 2017 - zveřejněno 12.12.2017
Obec Novosedly - Návrh rozpočtu 2018 - zveřejněno 08.12.2017
Návrh rozpočtu SOSP 2018 - zveřejněno 24.11.2017
Rozpočtové opatření č. 10 / 2017 - zveřejněno 10.11.2017
MZE - LESY - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - zveřejněno 9.11.2017
EON - odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení - zveřejněno 15.10.2017
JČK - NÁVRH VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY - Stanovení rozsahu záplavového území- zveřejněno 15.10.2017
JČK - Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území - zveřejněno 15.10.2017
Rozpočtové opatření č. 9 / 2017 - zveřejněno 11.10.2017
MZE VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - zveřejněno 15.9.2017
SMOOS Návrh rozpočtu na rok 2018 - zveřejněno 15.9.2017
SMOOS Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2021 - zveřejněno 15.9.2017
Rozpočtové opatření č. 8 / 2017
Rozpočtové opatření č. 7 / 2017
Záměr prodeje pozemků
Rozpočtové opatření č. 6 / 2017
Rozpočtové opatření č. 5 / 2017
Rozpočtové opatření č. 4 / 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Obec Novosedly 2016
Závěrečný účet Obce Novosedly 2016
Závěrečný účet DSO Strakonicka 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - hromadný předpisný seznam
Rozpočtové opatření č. 3 / 2017
EON - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ
ROZPOČET NA ROK 2017 - Svazek obcí středního Pootaví
R o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Kůrovec - leták
Upozornění vlastníkům lesů na zákonnou povinnost - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích
NOZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE Novosedly o činnosti v oblasti poskytování informací
Obec Novosedly - rozpočtový výhled 2017 až 2020
Rozpočtové opatření č. 2 / 2017
Rozpočtové opatření č. 1 / 2017
Schválený rozpočet Obce Novosedly na rok 2017
Návrh rozpočtu 2017
Záměr prodeje pozemků
Bezproudí 5.10.2016 Novosedly za potokem, Koclov Sloučín a ZD
Bezproudí 4.10.2016 Novosedly před potokem - MŠ
Závěrečný účet SMOOS rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2015
Závěrečný účet Obce Novosedly rok 2015
Kraj Jihočeský - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
INFORMAČNÍ LETÁK – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB rok 2016
Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2016 - farní charita Katovice
Informace k dani z nemovitých věcí 2016
Návrh rozpočtu SOSP 2016
Návrh rozpočtu 2016
Výběrové řízení č. C/152/2015
Vyzva pro vlastníky_lesa 2015
Informace UPZSVVM
Lov bobra
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS 2014
Zveřejnění hromadného předpisného seznamu - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015
MU ST opatření k ochraně lesa
Závěrečný účet SMOOS za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014 - OBEC NOVOSEDLY
INFORMAČNÍ LETÁKY – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Udělení výjimky k lovu bobra evropského
Informace k dani z nemovitých věcí 2015
Návrh rozpočtu SOSP 2015
Návrh rozpočtu 2015
zápis - ustavující zasedání 2014