na hlavní stranu

Obec Novosedly - škola a školka

Den otevřených dveří školy a školky 25.10.2013
Fotogalerie školy a školky.

   Základní škola v Novosedlech byla znovuotevřena v roce 1993 po důkladné rekonstrukci. V přízemí byla vybudována tělocvična a v prvním patře třída pro 25 žáků od první do páté třídy. Součástí školy je samozřejmě i mateřská škola a školní družina. Škola a školka též disponuje jídelnou s vlastní kuchyní.

Základní škola

   Škola funguje na principu jednotřídky. Navštěvují ji žáci od první do páté třídy. Kapacita školy je až 25 žáků. Momentálně však školu využívá jen 7 dětí. Mimo školních předmětů mohou děti dobrovolně navštěvovat kroužek anglického nebo německého jazyka, rukodělný, případně turistický kroužek.
   Škola se aktivně zúčastňuje různých projektů. Díky soutěži RAMA, které se škola dvakrát zúčastnila, získala škola cenu 200 000,- Kč. V projektu Budiž světlo získala škola 50 000,- Kč, které paní řiditelka využila na zakoupení nového osvětlení ve třídě a ve školce. Za přispění projektu Jedním dechem společně s žáky ZŠ Kluky (PI) navštívili žáci Benašův mlýn. A v neposlední řadě získala škola více než 300 000,-Kč z projektu EU peníze školám. Tyto peníze byly využity na nákup výpočetní techniky. Každý žák školy má proto ve škole k dispozici vlastní notebook.

Mateřská škola

   Mateřská škola, která je nedaleko školní budovy, má kapacitu až 25 dětí ve věku od 2,5 do 6 let. Nyní školku navštěvuje 14 dětí. Školka disponuje vlastní rozlehlou zahradou. Děti velice rády navštěvují též nově vybudované dětské hřiště, které spravuje obec a je nedaleko. Děti samozřejmě chodí často do přírody. Budova školky prošla v roce 2010 rozsáhlou rekonstrukcí a byla nově vybavena nábytkem. Školka je otevřena od 6.30 do 15.15. hodin.

Školní jídelna

   Školní jídelna má kapacitu až 40 obědů. Je samozřejmé, že jídlo vaří naše kuchařky ve školní kuchyni.

Školní družina

   Školní družina je také v budově školky. Provozní doba je od 6.45 do 13.30 hodin. V budově školky je ještě Obecní knihovna, kde si mohou nejen děti vypůjčit knihy.

Plán akcí MŠ a ZŠ na leden a červen 2013

 • Maškarní rej
 • Zápis ZŠ a MŠ
 • Plavání v Horažďovicích
 • Vynášení Moreny ze vsi
 • Probouzení broučků
 • Výukový program Cassiopea ZŠ
 • Čištění studánek
 • Exkurze do Prahy (Královská cesta)
 • Besídka ke Dni matek
 • Malování na asfalt
 • Cyklistické závody "O novosedelskou helmu"
 • Focení
 • Atletická všestrannost
 • Výlet ZŠ a MŠ
 • Divadlo Katovice
 • Exkurze ZŠ v Horním Rakousku
 • Koncert pod altánkem
 • Loučení se s 5. třídou a předškoláky


 • Žáků ZŠ - 10

  email: jitk0@seznam.cz

  Zapojení do projektu peníze školám

     ZŠ a MŠ Novosedly se zapojila do vypracování nových výukových materiálu pro svoje žáky v projektu EU OP VK Peníze školám. Projekt 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost zvýší prestiž ZŠ v Novosedlech a zkvalitní výuku, neboť žáci budou pracovat svoje úkoly v DUMu. DUMy zpracovaly: Mgr. M. Klozarová ČT pro 2.,3. roč., VL pro 3.roč., a Mgr. P. Lenemajerová AJ pro 3. a 4. roč.
  e-mailový kontakt: klozarova.zs.novosedly@seznam.cz, pavlina2468@seznam.cz
  Soubory ke stažení:

 • ČT 2
 • ČT 3
 • AJ 3
 • AJ 4
 • VL 3
 • M 2
 • PRV 3
 • PŘV 5