na hlavní stranu

Obec Novosedly - vyhlášky

 • Vyhláška Obce Novosedly č. 1/2019 Vyhláška o poplatcích za svoz komunálního odpadu 2019
 • Vyhláška Obce Novosedly č. 1/2016 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
 • Vyhláška o poplatcích za svoz komunálního odpadu 2014
 • Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání UP (Vyvěšeno 6.6.2012)
 • Vyhláška o volném pohybu zvířectva
 • Vyhláška o systému shromažďování komunálního odpadu
 • Vyhláška o poplatcích za svoz komunálního odpadu
 • Vyhláška o místních poplatcích
 • Vyhláška o stanovení pohybu psů na volném prostranství
 • Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
 • Veřejná vyhláška Krajského úřadu Jihočeského kraje o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje


 • Územní plán (Na úřední desku vloženo 18.12.2012):

  Informace o veřejné vyhlášce o vydání územního plánu
  Usnesení o vydání územního plánu
  Územní plán Novosedly
  Hlavni výkres
  Koordinační výkres
  Výkres širších vztahů
  Výkres VPS a VPO
  Výkres základního členění území
  Výkres vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a LPF